İbni Sina

now browsing by category

İbni Sina Tasviri

İbni Sina

İbni Sina (7 Ağustos 980, Buhara, Özbekistan – Haziran 1037, Hamedan, İran), tam adıya Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Sīnā, Modern Tıp biliminin kurucusu, Temel Bilimler, Astronomi Bilim İnsanı ve Filozof… Avrupa’da Avicenna diye bilinir.
Yaklaşık 200 kitap yazmış ve El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu) adlı kitabı, Tıp alanında 1600lerin ortalarına kadar hemen her yerde, temel kitap olarak takip edilmiştir.
Samanoğulları saray katiplerinden biri olan Abdullah Bin Sina‘nın oğluydu. İyi bir eğitim gördü. Tıp bilimini Kuşyar adlı bir hekimden öğrendi. Dönemin önemli bilim merkezlerinden olan Buhara‘da kendini bilime verdi. Ancak Samanoğulları devletinin yıkılmasıyla çileli ve oradan oraya savrulan bir hayat sürdü.
Metafizik, akıl, ruhbilim konuları felsefi inceleme alanlarındandır.

Başlıca eserleri;

El-Kanun fi’t-Tıb, (ö.s), 1593, “Tıpta Kanun”(Tıp ile ilgili zamanının bilgilerini ihtiva eder. Orta çağda dört yüz yıl Batı’da ders kitabı olarak okutulmuştur. Latinceye on çevirisi yapılmıştır.)
Kitabü’l-Necat, (ö.s), 1593, (“Kurtuluş Kitabı”Metafizik konulardayazılmış özet bir eserdir. )
Risale fi-İlmi’l-Ahlak, (ö.s), 1880, (“Ahlak Konusunda Kitapçık”)
İşarat ve’l-Tembihat, (ö.s), 1892, (“Mantık, Fizik ve Metafizik bölümlerini içerir. 20 bölümden oluşur.)
Kitabü’ş-Şifa, (ö.s), 1927, (“Mantık, Matematik, Fizik ve Metafizik konularında yazılmış on bir cilt hacimli bir eserdir. Birçok kere Latinceye çevrilmiş ve ders kitabı olarak okutulmuştur.”). Mantık bölümü, Giriş, Kategoriler, Yorum Üzerine, Birinci Analitikler, İkinci Analitikler, Topikler, Sofistik Deliller, Retorik ve Poetika kitaplarından oluşur. Tabiat Bilimleri bölümü, Fizik, Gökyüzü ve Âlem, Oluş ve Bozuluş, Etkiler ve Edilgiler, Mineroloji ve Meteoroloji, Psikolıji, Botanik ve Biyoloji kitaplarından oluşur. Matematik Bilimleri bölümü, Geometri, Aritmetik, Musiki ve Astronomi kitaplarından oluşur. Yirmi ikinci ve son kitap ise Metafizik’tir.

kaynak : wikipedia.org

 

İbni Sina

ibni-sina1

Benim Gönlümün Kırılmaz Sabrı, Senin Gönlünün Yumuşamaz Katılığı Var. Şu Halde Sevgilim, Aşk Yolunda İkimizde Sert Taşız.

İbni Sina