Şair Ahmet Paşa

now browsing by category

sair-ahmet-pasa

Şair Ahmet Paşa

Şair Ahmet Paşa (1426 – 1497), Fatih ve II. Bayezid dönemi Devlet Adamı, Müderris, Lala ve Divan Şairi.
Kazasker Veliyüddin bin İlyas Efendi’nin oğlu olarak doğdu. İyi bir eğitim aldı. Medrese müderrisliği, Kadılık, Kazaskerlik sonrasında, Fatih’e Lalalık yapmış sonrasında Vezirlik makamına yükseltilmiştir. Ancak bir nedenden ötürü Fatih’in gazabına uğramış ve hapsettirilmiştir. Daha sonra affa uğramış ve Anadolu’da çeşitli görevler sonrası Bursa’da hayatını kaybetmiş olup, türbesi kendi yaptırdığı Muradiye Camii yanında bulunan Medresededir.
Gazel, Kaside, Şarkı ve Murabbaları vardır. Döneminde “Şairlerin Sultanı” diye anılan Ahmet Paşa, genelde beşeri aşk konulu şiirler yazmıştır.
Türkçe Divan Şiirinin büyük şairlerinden biridir.

kaynak : wikipedia.org

 

Şair Ahmet Paşa

sair-ahmet-pasa1

Yarsız Kalmış Cihanda, Ayıpsız Yar İsteyen.

Şair Ahmet Paşa