Arthur Schopenhauer

now browsing by category

Arthur-Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (1788, Danzig – 1860, Frankfurt) Alman yazar ve filozof. Platon ve Kant etkisinde olup, doğrudan Kant’ın öğrencisi olmuştur. Goethe ile çağdaş olup, mektuplaşmaları kitap olarak yayınlanmıştır. Nietzsche‘yi etkilemiştir. Felsefesinde irade kavramı üzerinde durur. Hint felsefesinin etkisiyle belli ölçüde kadercidir.
Belli başlı eserleri :
Yeterli Sebebin Dörtlü Kökü, (Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde), 1813
İstenç ve Tasarım Olarak Dünya, (Die Welt als Wille und Vorstellung), 1818-1819
Tabiattaki İrade Üstüne, (Über den Willen in der Natur), 1836
İnsan İradesinin Hürriyeti Üstüne, (Über die Freiheit des Mensch-lichen Willens), 1839
Ahlakın İki Temel Meselesi, (Die beiden Grundprobleme der Ethik), 1841
Parerga ile Paralipomena, (Parerga und Paralipomena), 1851
Türkçe de Kitapları
Aşkın Metafiziği, Çeviren: Selahattin Hilav, Sosyal Yayınları.
İstenç ve Tasarım Olarak Dünya, Çeviren: Levent Özşar, Biblos Kitabevi Yayınları.
Parerga ile Paralipomena, Çeviren: Levent Özşar, Biblos Kitabevi Yayınları.
Ruh Görme Üzerine, Çeviren: Levent Özşar, Biblos Kitabevi Yayınları
Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Çeviren: Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınevi, İst.1998
Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi, Çeviren: Mustafa Tüzel, Türkiye İş Bankası Yayınları, İst. 2005.
Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine, Çeviren: Ahmet Aydoğan, Şule Yayınları.
Aşka ve Kadınlara Dair, Aşkın Metafiziği, Toplu Eserleri-1, Çeviren: Ahmet Aydoğan, Say yayınları, İst 2006.
Seçkinlik ve Sıradanlık Üzerine, Toplu Eserleri-2, Çeviren: Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, İst. 2007.
Hayatın Anlamı, Toplu Eserleri-3, Çeviren: Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, İst. 2007.
Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine, Toplu Eserleri-4, Çeviren: Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, İst. 2007
Üniversiteler ve Felsefe, Toplu Eserleri-5, Çeviren: Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, İst. 2008
Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine, Toplu Eserleri-6, Çeviren: Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, İst. 2008
İnsan Doğası Üzerine, Çeviren: Elif Yıldırım, Oda Yayınları, İst. 2013
“Edebiyat Dersleri” , Çeviren: Arzu Eti Polat, Kafe Kültür Yayıncılık, İst. 2014
“Bilim ve Bilgelik”, Çeviren: Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, İst. 2014
Kaynak: wikipedia

 

Arthur Schopenhauer

aschopenhauer7

Durumumuz simyacınınkine benzer. Onlar da altından başka bir şey aramazken barutu, porseleni, kimi ilaçları, hatta doğa yasalarını bulmuşlardı.

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

arthur schopenhauer

Görme etki ve temas alanımız ne denli dar ise o denli mutlu oluruz; ne denli geniş ise o denli sıklıkla kendimizi  azap içinde ya da ürkütülmüş hissederiz. Çünkü bu alanla birlikte kaygılar, istekler, ürkünç şeyler de çoğalır ve büyür.

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

aschopenhauer5

Tek gerçek ve kesin olan şimdiki zamandır; gelecek ise hemen her zaman düşündüğümüzden farklı çıkar, hatta geçmişte farklıydı, öyle ki, bunların her ikisi de, bütün olarak ele alındığında bize göründüğünden daha az önem taşır.

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

aschopenhauer4

Pek çok insan gereğinden fazla şimdiki zamanda yaşar: Hafifmeşrepler; ötekiler ise gereğinden fazla gelecekte : Ürkekler ve tasalılar. İnsanın bu konuda doğru ölçüyü tutturması enderdir.

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

aschopenhauer3

Kişinin kendi taleplerini elindeki imkanların her türüne kıyasla olabildiğince alçak düzeyde tutması, büyük mutsuzluktan kaçıp kurtulması için en güvenilir yoldur.

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

aschopenhauer2

Etkinlik, Bir Şeylerle Uğraşmak, Bir Şey Yapmak Belki, Ama En Azından Bir Şey Öğrenmek İnsanın Mutluluğu İçin Vazgeçilmezdir.

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

aschopenhauer1

Çok Mutsuz Olmamanın En Güvenilir Yolu Çok Mutlu Olmayı İstememektir.

Arthur Schopenhauer